LPPEH

FEE’S – SEVENTH SCHEDULE (RULE 48) A. Valuation 1. FEES PAYABLE BY THE LAND ADMINISTRATOR UNDER THE LAND ACQUISITION ACT FOR VALUATION REPORTS. From (RM) To (RM) Fees (RM) 1 50,000 1,500 50,001 500,000 2,500 500,001 1,000,000 3,500 For awards greater than RM1,000,000 the fee shall be a minimum of RM 3,500 plus the fee…

Property Agent

Ketahuilah Peranan Dan Cara-Cara Untuk Membezakan Perunding Hartanah (REN) Dengan Ejen Hartanah (REA)! Perunding hartanah (REN) dan ejen hartanah (REA) ialah pakar-pakar profesional yang berkelayakan untuk bekerja dalam industri hartanah, dengan akreditasi berkenaan yang diperlukan. Pasaran hartanah Malaysia mempunyai persekitaran yang terkawal, namun ia juga sangat kompetitif. Betul, ciri-ciri terkawal tu berasal daripada campur tangan…